Friday, September 18, 2009

Duit raye dari Aunty Aisha Khaleda


Wah wah...Najwa dapat duit raye daro aunty Aisha Khaleda.....yahoo!! RM50 tu....thanks aunty..!!!

No comments:

Post a Comment

Friday, September 18, 2009

Duit raye dari Aunty Aisha Khaleda

Posted by Cupcake Najwa at 2:16 AM
Reactions: 

Wah wah...Najwa dapat duit raye daro aunty Aisha Khaleda.....yahoo!! RM50 tu....thanks aunty..!!!

0 comments on "Duit raye dari Aunty Aisha Khaleda"

Post a Comment